De inzendingen

Rudi Oomen

Rudi Oomen koos voor de figuren van Apollo, met lier, en Mercurius, met de caduceus – de staf omwonden met slangen die onderhandelaars vrije doorgang verschafte. Zij verbeelden het bruisende culturele en rijke economische leven in Oosterhout. Beide goden zitten op een stapel ‘kaaien’. De drie wassende manen uit het stadswapen staan nadrukkelijk ook voor de drie kerkdorpen, wezenlijk onderdeel van de stad.

Leo van Aart

Zijn Napoleon is gebaseerd op een foto van Joep Moonen in die rol op 10 mei 2009. Op de achterzijde symboliseren de gebruikte letter en de zwevende tekstvorm rondom de St-Jan de dynamiek van Oosterhout.

Henk Zwaan

Op een tweezijdige, achthoekige penning zien we aan de voorkant een schild met de drie wassende manen en een schild met de St-Jansbasiliek. Daaroverheen staat een beeltenis van Lodewijk Napoleon. Het randschrift luidt: LODEWIJK NAPOLEON SCHONK OOSTERHOUT STADSRECHT 1809. Op de andere zijde prijkt de Slotbossche toren temidden van symbolen die het randschrift verklaren: OOSTERHOUT FAMILIESTAD SPORT CULTUUR ARBEID NATUUR.

Maria Hoeks

Maria Hoeks koos voor de Slotbossche toren als verbinding tussen verleden en heden. Een persoon spreekt recht over een menigte. Dit verbeeldt het stadsrecht: eigen rechtspraak en marktrechten.